0968.362.197

Hiển thị 1–12 của 21 kết quả

Liên hệ

Chủ đầu tư: Anh Chung

Địa điểm: TP.Đà Nẵng

Năm thực hiện: 2023

Đơn vị thực hiện: Pal Việt landscape

Diện tích: 150m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: Anh Bắc

Địa điểm: Hưng Yên

Năm thực hiện: 2023

Đơn vị thực hiện: Pal Việt Landscape

Diện tích: 200m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: Anh Bình

Địa điểm: KĐT An Hoạch-tp.Thanh Hóa

Năm thực hiện: 2023

Đơn vị thực hiện: Pal Việt

Diện tích: 88m2

Dự án đã thi công

Thi công hồ Koi Lào Cai

Liên hệ

Chủ đầu tư: Anh Thọ

Địa điểm: Lào Cai

Năm thực hiện: 2023

Đơn vị thực hiện: Pal Việt

Diện tích: 35m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: Anh Thắng

Địa điểm: tp Hòa Bình

Năm thực hiện: 2022

Đơn vị thực hiện: Pal Việt Landscape

Diện tích: 90m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: Anh Quyền

Địa điểm: KĐT An Hoạch-TP.Thanh Hóa

Năm thực hiện: 2022

Đơn vị thực hiện: Pal Việt Landscape

Diện tích: 600m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: Anh Thắng

Địa điểm: tp Hòa Bình

Năm thực hiện: 2022

Đơn vị thực hiện: Pal Việt Landscape

Diện tích: 90m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: Anh Thắng

Địa điểm: tp Hòa Bình

Năm thực hiện: 2022

Đơn vị thực hiện: Pal Việt Landscape

Diện tích: 90m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: Anh Long

Địa điểm: Phú Thọ

Năm thực hiện: 2022

Đơn vị thực hiện: Cảnh Quan Pal Việt

Diện tích: 150m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: Chị Trang

Địa điểm: Hà Nội

Năm thực hiện: 2022

Đơn vị thực hiện: Cảnh Quan Pal Việt

Diện tích: 5m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: anh Phong

Địa điểm: Bắc Giang

Năm thực hiện: 2022

Đơn vị thực hiện: Cảnh quan Pal Việt

Diện tích: 140m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: A Liêm

Địa điểm: Thạch Thất-HN

Năm thực hiện: 2022

Đơn vị thực hiện: Cảnh quan Pal Việt

Diện tích: 20m2