0968.362.197

Hiển thị 1–12 của 31 kết quả

Liên hệ

Chủ đầu tư: Anh Bình

Địa điểm: KĐT An Hoạch-tp.Thanh Hóa

Năm thực hiện: 2023

Đơn vị thực hiện: Pal Việt

Diện tích: 88m2

Dự án đã thi công

Thi công hồ Koi Lào Cai

Liên hệ

Chủ đầu tư: Anh Thọ

Địa điểm: Lào Cai

Năm thực hiện: 2023

Đơn vị thực hiện: Pal Việt

Diện tích: 35m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: Anh Thắng

Địa điểm: tp Hòa Bình

Năm thực hiện: 2022

Đơn vị thực hiện: Pal Việt Landscape

Diện tích: 90m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: Chị Trang

Địa điểm: Hà Nội

Năm thực hiện: 2022

Đơn vị thực hiện: Cảnh Quan Pal Việt

Diện tích: 5m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: A Liêm

Địa điểm: Thạch Thất-HN

Năm thực hiện: 2022

Đơn vị thực hiện: Cảnh quan Pal Việt

Diện tích: 20m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: Anh Long

Địa điểm: Hà Nội

Năm thực hiện: 2021

Đơn vị thực hiện: Cảnh Quan Pal Việt

Diện tích: 60 m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: anh Hùng

Địa điểm: Lào Cai

Năm thực hiện: 2021

Đơn vị thực hiện: Cảnh quan Pal Việt

Diện tích: 160m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: anh Quân

Địa điểm: Hà Nội

Năm thực hiện: 2021

Đơn vị thực hiện: Cảnh quan Pal Việt

Diện tích: 35m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: Anh Nhật

Địa điểm: Thanh Hóa

Năm thực hiện: 2021

Đơn vị thực hiện: Cảnh Quan Pal Việt

Diện tích: 15m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: chú Lượng

Địa điểm: Thạch Thất, HN

Năm thực hiện: 2021

Đơn vị thực hiện: Cảnh quan Pal Việt

Diện tích: 75m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: cô Thu

Địa điểm: Thanh Hoá

Năm thực hiện: 2021

Đơn vị thực hiện: Cảnh quan Pal Việt

Diện tích: 35m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: anh Sơn

Địa điểm: Thạch Thất, HN

Năm thực hiện: 2021

Đơn vị thực hiện: Cảnh quan Pal Việt

Diện tích: 200m2