0968.362.197

Hiển thị 1–12 của 18 kết quả

Liên hệ

Chủ đầu tư: Anh Chung

Địa điểm: TP.Đà Nẵng

Năm thực hiện: 2023

Đơn vị thực hiện: Pal Việt landscape

Diện tích: 150m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: Anh Thắng

Địa điểm: tp Hòa Bình

Năm thực hiện: 2022

Đơn vị thực hiện: Pal Việt Landscape

Diện tích: 90m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: Anh Long

Địa điểm: Long Biên -HN

Năm thực hiện: 2022

Đơn vị thực hiện: Cảnh Quan Pal Việt

Diện tích: 25m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: anh Tùng

Địa điểm: Sóc Sơn, HN

Năm thực hiện: 2021

Đơn vị thực hiện: Cảnh quan Pal Việt

Diện tích: 60m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: anh Sơn

Địa điểm: Thạch Thất, HN

Năm thực hiện: 2021

Đơn vị thực hiện: Cảnh quan Pal Việt

Diện tích: 200m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: anh Phong

Địa điểm: Bắc Giang

Năm thực hiện: 2021

Đơn vị thực hiện: Cảnh quan Pal Việt

Diện tích: 350m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: chú Tiến

Địa điểm: Nghệ An

Năm thực hiện: 2021

Đơn vị thực hiện: Cảnh quan Pal Việt

Diện tích: 18m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: chú Long

Địa điểm: Thanh Hóa

Năm thực hiện: 2021

Đơn vị thực hiện: Cảnh quan Pal Việt

Diện tích: 50m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: Anh Nam

Địa điểm: Thanh Hóa

Năm thực hiện: 2021

Đơn vị thực hiện: Cảnh Quan Pal Việt

Diện tích: 25m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: anh Hào

Địa điểm: Thanh Hóa

Năm thực hiện: 2021

Đơn vị thực hiện: Cảnh quan Pal Việt

Diện tích: 45m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: anh Sơn

Địa điểm: Thanh Hoá

Năm thực hiện: 2020

Đơn vị thực hiện: cảnh quan Pal Việt

Diện tích: 2500m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: anh Dũng

Địa điểm: Thanh Hóa

Năm thực hiện: 2021

Đơn vị thực hiện: Cảnh quan Pal Việt

Diện tích: 50m2