0968.362.197

Hiển thị 1–12 của 79 kết quả

Liên hệ

Chủ đầu tư: Anh Bình

Địa điểm: KĐT An Hoạch-tp.Thanh Hóa

Năm thực hiện: 2023

Đơn vị thực hiện: Pal Việt

Diện tích: 88m2

Dự án đã thi công

Thi công hồ Koi Lào Cai

Liên hệ

Chủ đầu tư: Anh Thọ

Địa điểm: Lào Cai

Năm thực hiện: 2023

Đơn vị thực hiện: Pal Việt

Diện tích: 35m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: Mr.Hải

Địa điểm: Bắc Giang

Năm thực hiện: 2023

Đơn vị thực hiện: Pal Việt Landscape

Diện tích: 80m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: Anh Hùng

Địa điểm: tp Thanh Hóa

Năm thực hiện: 2022

Đơn vị thực hiện: Pal Việt Landscape

Diện tích: 50 m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: Anh Thắng

Địa điểm: tp Hòa Bình

Năm thực hiện: 2022

Đơn vị thực hiện: Pal Việt Landscape

Diện tích: 90m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: Anh Dũng

Địa điểm: Thiệu Hóa-Thanh Hóa

Năm thực hiện: 2022

Đơn vị thực hiện: Pal Việt Landscape

Diện tích: 40m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: Anh Ninh

Địa điểm: tp.Hải Phòng

Năm thực hiện: 2022

Đơn vị thực hiện: Pal Việt Landscape

Diện tích: 10m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: Anh Quyền

Địa điểm: KĐT An Hoạch-TP.Thanh Hóa

Năm thực hiện: 2022

Đơn vị thực hiện: Pal Việt Landscape

Diện tích: 600m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: Anh Thắng

Địa điểm: tp Hòa Bình

Năm thực hiện: 2022

Đơn vị thực hiện: Pal Việt Landscape

Diện tích: 90m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: Anh Thắng

Địa điểm: tp Hòa Bình

Năm thực hiện: 2022

Đơn vị thực hiện: Pal Việt Landscape

Diện tích: 90m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: Anh Long

Địa điểm: Long Biên -HN

Năm thực hiện: 2022

Đơn vị thực hiện: Cảnh Quan Pal Việt

Diện tích: 25m2

Liên hệ

Chủ đầu tư: Anh Hải

Địa điểm: Hà Nội

Năm thực hiện: 2022

Đơn vị thực hiện: Cảnh Quan Pal Việt

Diện tích: 45m2